back to home dude

Little Shop - Road Trip

Little Shop - Road Trip

o grze Little Shop - Road Trip

Przedmioty są pokazane na dole ekranu. Znajdź te przedmioty i kliknij na nie jak je znajdziesz. Potrzebujesz 10 przedmiotów aby przejść planszę i 15 aby zdobyć złotą gwiazdę.