back to home dude

Line Rider

Line Rider

o grze Line Rider

Stwórz tor saneczkowy. Uważaj dobrze, jak go rysujesz, bo gdy zacznie być używany, nie mogą się na nim wydarzyć żadne wypadki.