back to home dude

Light up my Mind

Light up my Mind

o grze Light up my Mind

Do rozwiązania tej układanki trzeba logicznie myśleć! Biały punkt oznacza dobry kolor kamienia na złym miejscu. Czarny oznacza kamień na swoim miejscu.