back to home dude

K.O.L.M.

K.O.L.M.

o grze K.O.L.M.

Pomóż biednemu robocikowi odnaleźć jego kolegów i postaraj się też, żeby odnalazł swoich zatroskanych rodziców. Uważaj na szpikulce!