back to home dude

Knightfall 2

Knightfall 2

o grze Knightfall 2

Znajdź klucz i otwórz drzwi. Nie możesz poruszać rycerzem ale polem. Usuwaj blokady aby rycerz mógł więcej się poruszać.