back to home dude

Knight VS Giant

Knight VS Giant

o grze Knight VS Giant

Ten dzielny rycerz chętnie skorzysta z pomocy, ponieważ musi zmierzyć się z gigantycznym olbrzymem.