back to home dude

King Kong Puzzle

King Kong Puzzle

o grze King Kong Puzzle

Oczyść pole gry przesuwając formy nad szare kafelki. Staraj się w ten sposób usunąć wszystkie szare kafelki zanim kolejka form dotrze do czaszki! W trudnych momentach możesz używać "smashers" i "fillers".