back to home dude

Kind Knight

Kind Knight

o grze Kind Knight

Jesteś bystrym i szybkim rycerzem i dlatego zostałeś poproszony o uwolnienie sługi. Idź w jego kierunku i dobrze się rozglądaj. Na pewno wokół leżą poukrywane przedmioty, za pomocą których możesz ogłuszyć strażnika i uratować słudze życie.