back to home dude

Keyboard Climbing

Keyboard Climbing

o grze Keyboard Climbing

Pomocy, woda się podnosi a człowieczek musi wspinać się na skały. Wpisuj z klawiatury litery, które widzisz na skale i człowieczek będzie mógł się wspinać.