back to home dude

Joy Stacker

Joy Stacker

o grze Joy Stacker

Poumieszczaj rozmaite obiekty jeden na drugim i staraj się, żeby wszystkie utrzymały się na ekranie, aż upłynie podany czas! W czasie sztaplowania uważaj przede wszystkim na kierunek wiatru i postaraj się osiągnąć najwyższy wynik!