back to home dude

James Replay

James Replay

o grze James Replay

Próbuj zdobyć złoty klucz. Skacz oraz zamrażaj się. Następnie użyj swoje zamrożone ja jako platformę do odbicia podczas skoku.