back to home dude

Jack & the Beansteak: Gold Rush

Jack & the Beansteak: Gold Rush

o grze Jack & the Beansteak: Gold Rush

Czarodziejska fasola jest nieskończenie wysoka. Ale Jack spróbuje sprostać zadaniu. Za zarobione po drodze pieniądze, będzie mógł kupić lepsze wyposażenie. Okaż się bohaterem i pomóż Jackowi wymijać gałęzie po drodze na górę. Jeżeli Jack za długo będzie się wspinał, dopadnie go potwór. Do tego chyba nie dopuścisz?