back to home dude

Invert Selection

Invert Selection

o grze Invert Selection

Postaraj się, żeby w wyniku podejmowania różnych akcji mieć na koniec zaznaczony ten sam obszar, który podany jest w przykładzie! Przemyśl najpierw jakie działania podjąć, żeby móc rozwiązać ten puzzel. Czy uda ci się w ten sposób rozegrać wszystkie poziomy?