back to home dude

I'll Be Lightning

I'll Be Lightning

o grze I'll Be Lightning

Utrzymaj gwiazdki na niebie, strzelając w upadające gwiazdy swoim piorunowym palcem! Strzelaj w spadające gwiazdy dla dodatkowych punktów!