back to home dude

How to Feed Animals

How to Feed Animals

o grze How to Feed Animals

To gospodarstwo ma pewien problem. Jest tu zbyt wiele zwierząt i za mało jedzenia. Zwierzęta zaczęły więc samodzielnie rozwiązywać ten problem. To znaczy, zaczęły zjadać się nawzajem. Przesuwaj zwierzęta w taki sposób, żeby tylko jedno zwierzę zostało na każdym poziomie.