back to home dude

Hostage Crisis

Hostage Crisis

o grze Hostage Crisis

Grupa ludzi została wzięta jako zakładnicy, więc teraz ty musisz ich uwolnić. Użyj materiałów wybuchowych do wysadzenia ścian w powietrze. Jesteś bohaterem!