back to home dude

Hook a Duck

Hook a Duck

o grze Hook a Duck

Złap jak najwięcej kaczuszek swoim haczykiem! Im więcej złapiesz tym więcej punktów!