back to home dude

Hack Slash Crawl

Hack Slash Crawl

o grze Hack Slash Crawl

Wróg jest silny, ale ty masz miecz, żeby się bronić. Siekaj nim tak długo, aż wróg całkowicie zniknie.