back to home dude

Gruzowanie zamku

Gruzowanie zamku

o grze Gruzowanie zamku

Spróbuj zgruzować każdy zamek. Jak będziesz celował w dobre miejsce, możesz zamek szybko zniszczyć.