back to home dude

Grapple Hog

Grapple Hog

o grze Grapple Hog

Wystrzel jeża jak najdalej w powietrze, aby jak najdłużej się tam utrzymał. Bujaj się z balona na balon, aby dojść jeszcze wyżej.