back to home dude

Generous Christmas

Generous Christmas

o grze Generous Christmas

Chwytaj rzędy symboli i przesuwaj je w poziomie aż do momentu, gdy trzy takie same symbole znajdą się obok siebie! Powtarzaj ten proces i próbuj uzyskać możliwie jak najwyższy wynik, zanim upłynie czas!