back to home dude

Gems Swap

Gems Swap

o grze Gems Swap

Kliknij na dwa graniczące ze sobą symbole, żeby zamienić je miejscami i staraj się układać rządki po tzy lub więcej takich samych kamieni szlachetych!