back to home dude

Galaxy Exploration

Galaxy Exploration

o grze Galaxy Exploration

We wszechświecie jest wiele planet. Jeżeli ułożysz takie same planety w grupy po trzy lub więcej, wtedy zmieni się kolor pola, na którym leżą. W momencie, gdy wszystkie pola będą pokolorowane, wtedy poziom zostanie ukończony. A jeżeli się to nie uda, wtedy nie pójdziesz dalej. A tyle jest tu do odkrycia!