back to home dude

Freezy Mammoth

Freezy Mammoth

o grze Freezy Mammoth

Tym mamutom jest bardzo zimno! Czy postarasz się, żeby mogły one schronić się w ciepłym igloo? Klikaj na rozmaite przedmioty, aby je zamrażać lub rozmrażać i próbuj na każdym poziomie zdobyć trzy gwiazdki!