back to home dude

Flooded Village

Flooded Village

o grze Flooded Village

Użyj myszy do wykopywania określonych bloków piasku tak, żeby mogła popłynąć woda! Wszyscy piraci chcą pływać i rośliny też potrzebują wody. Czy umiesz rozegrać każdy poziom w jak najmniejszej ilości posunięć?