back to home dude

Five Nights at Candy’s

Five Nights at Candy’s

o grze Five Nights at Candy’s

Pizzeria Freddy Faza została na dobre zamknięta. Oczywiście, powstanie w tym miejscu nowa restauracja, tylko czy będzie tu bezpiecznie? Przystępujesz do pracy jako ochroniarz i masz nadzieję na spokojne noce. Ale czeka cię co innego. Pilnuj przede wszystkim siebie samego i nie daj się przestraszyć!