back to home dude

Firing Day

Firing Day

o grze Firing Day

Znajdź złe produkty i zdejmij je z taśmy. W żaden sposób nie mogą pojechać dalej, inaczej stracisz pracę!