back to home dude

Find The Star

Find The Star

o grze Find The Star

Za każdym razem, gdy znajdziesz gwiazdę, pojawią się nowe obiekty! Przeszukaj dokładnie poziom i patrz przede wszystkim za przedmiotami!