back to home dude

Find the Button

Find the Button

o grze Find the Button

Poruszaj myszką przez okienka aby zobaczy pola. Znajdź przycisk który zakończy poziom.