back to home dude

Feed Us Happy

Feed Us Happy

o grze Feed Us Happy

Ta pirania jest bardzo głodna i chce szybko jak najwięcej zjeść. Dlatego też poszukuje ryb, które mogłyby posłużyć jej za pożywienie. Płyń szybko, żeby połknąć wszystkie ryby, ale uważaj na wielkie skały po drodze! Wymiń wszystkie skały, które zobaczysz i próbuj dopłynąć jak najdalej i zjeść jak najwięcej ryb.