back to home dude

Feed Me

Feed Me

o grze Feed Me

Próbuj dojść do tego jak należy nakarmić to czerwone stworzonko. Użyj myszy do obracania przedmiotów w taki sposób, aby cukierki odbijały się w odpowiednim kierunku. Czy uda ci się zebrać na każdym poziomie po trzy gwiazdki?