back to home dude

Elemental Strike: Mirage Tower

Elemental Strike: Mirage Tower

o grze Elemental Strike: Mirage Tower

Zagraj w tę fajną obronę wież używając różnych elementów do ochrony drogi. Postaraj się, żeby potworom nie udało się przejść. Rozmieść wieże wzdłuż drogi i strzelaj elementami w potwory w taki sposób, żeby je uśmiercić zanim dojdą do końca drogi. Powstrzymaj wszystkich wrogów!