back to home dude

Egipskie groby

Egipskie groby

o grze Egipskie groby

Zamieniaj kryształy miejscami tak, żeby trzy z jednego rodzaju znalazły się w tym samym rzędzie. Zbieraj punkty bonusowe, żeby pozwolić wszystkim kryształom zniknąć!