back to home dude

Eat Rockets 2 Wizard

Eat Rockets 2 Wizard

o grze Eat Rockets 2 Wizard

Postaraj się pokonać wszystkich swoich wrogów w określonym czasie. Możesz to osiągnąć przeciągając kulkę w taki sposób, żeby wszystkich trafić. Wygrasz tylko wtedy, gdy zmieścisz się w czasie. Graj ostrożnie, bo gdy dotniesz ściany gra się skończy.