back to home dude

Dynamite Train

Dynamite Train

o grze Dynamite Train

Rozmieść w sprytny sposób ładunki wybuchowe wzdłuż torów i wysadź most w powietrze. Czy potrafisz wykoleić pociąg tak, żeby spadł w przepaść?