back to home dude

Drift and Furious

Drift and Furious

o grze Drift and Furious

Kliknij w ekran, żeby zacząć tę grę. Gdy zjedziesz za bardzo na lewo, kliknij po prawej stronie. Gdy zjedziesz na prawo, kliknij po lewej. Proste, prawda? Z łatwością złapiesz, jak trzeba grać.