back to home dude

Donutosaur 2

Donutosaur 2

o grze Donutosaur 2

Jest jedna rzecz za którą szaleją te potworki: są to donaty! Choć nie zawsze jest im łatwo je zjeść. Muszą latać, skakać i toczyć się, aby móc rozkoszować się donatami. Do ciebie kierujemy pytanie, czy uda się bez większych strat poprowadzić potworki do donatów. Musi się udać, prawda?