back to home dude

Diamond Rocket

Diamond Rocket

o grze Diamond Rocket

Próbuj osiągnąć jak nalepszy wynik lecąc jak najdłużej i jak najwyżej! Rakieta jako paliwa używa diamentów, więc staraj się ich zebrać tyle, ile tylko potrafisz! Uważaj na wystające skały lub gałęzie!