back to home dude

Diamond Dust

Diamond Dust

o grze Diamond Dust

Usuń odpowiednią ilość diamentów tworząc kombinacje po minimum trzy diamenty w tym samym kolorze! Dokonaj tego za pomocą myszy, obracając diamety, aż zgrupują się po trzy!