back to home dude

Crusader Defence: Level Pack

Crusader Defence: Level Pack

o grze Crusader Defence: Level Pack

Ci krzyżowcy nie biorą jeńców. Kraj leży w ogniu i trzeba go bronić. Lance w górę! Rycerze stoją gotowi do walki, a łucznicy zachowują dystans. Czy jesteś dobrym taktykiem? Czy jesteś biegły w obronie wież? Pokaż, co potrafisz.