back to home dude

Crappy Bird

Crappy Bird

o grze Crappy Bird

Leć wraz z tym brzydkim ptaszkiem przed siebie i naciskaj w odpowiednich momentach na przycisk, żeby wyminąć rury. Uważaj przy tym, żeby się z niczym nie uderzyć, bo trzeba będzie zaczynać od nowa!