back to home dude

Crack in the Sky

Crack in the Sky

o grze Crack in the Sky

Rozwiąż te zagadkę, znajdź dowody na to, kto jest ostatecznie sprawcą i dlaczego.