back to home dude

CowaBoom 1

CowaBoom 1

o grze CowaBoom 1

Próbuj strącić byki poza koło skacząc na nie krowami. Czy potrafisz uzyskać maksymalną ilość punktów klikając precyzyjnie w odpowiednim momencie?