back to home dude

Commando 3

Commando 3

o grze Commando 3

Idź jako jednoosobowa armia przeciwko wrogim oddziałom i tym sposobem pomóż trochę aliantom w odzyskaniu Europy.