back to home dude

Colony Defenders 1

Colony Defenders 1

o grze Colony Defenders 1

Obroń kolonie w kosmosie przed coraz większymi grupami wrogów rozmieszczając swoje siły w strategicznych miejscach. Możesz umieścić więcej żołnierzy w bunkrze i kupować nowe budynki i coraz lepszą broń. Postaraj się podejmować dobre decyzje, aby wróg trzymał się z daleka!