back to home dude

Collect More Candy

Collect More Candy

o grze Collect More Candy

Szybko zbieraj pokazane w przykładzie cukierki, zanim spadną na dół ekranu. Ciekawe, jaki będzie twój najwyższy wynik?