back to home dude

Cluck O Nauts

Cluck O Nauts

o grze Cluck O Nauts

Kury zbierają się, aby zrealizować swoje wielkie marzenie. W końcu zostaną wystrzelone w kosmos! Która kura o tym nie śni? Wyrzuć kurę w przestrzeń i zbierz jak najwięcej punktów przed następnym lotem.