back to home dude

ClickPLAY 2

ClickPLAY 2

o grze ClickPLAY 2

Poszukaj przycisku "play". Rozwiąż każdą zagadkę, a wtedy przycisk pojawi się na ekranie.