back to home dude

City Wizard

City Wizard

o grze City Wizard

Układaj różne obiekty razem, aż powstaną całe miasta i staraj się, żeby każdy poziom wypełniony został roślinami, budynkami i innymi obiektami! Gdy pojawią się zombi, musisz ich jak najszybciej wyeliminować, zamykając ich. Czy uda ci się rozegrać wszystkie poziomy?