back to home dude

Chalky 1

Chalky 1

o grze Chalky 1

Czy trafisz do celu rysując kredą? Próbuj dobrze zapamiętać, gdzie znajdują się wszystkie przeszkody i następnie rozpocznij rysowanie. Kto wie, może uda ci się zebrać wszystkie gwiazdki w grze!